Manažerská správa společnosti

V případě, kdy majitel společnosti nemůže či nepovažuje za vhodné, aby společnost osobně řídil, převezmeme nad společností tzv. manažerskou správu. Manažerská správa se uskutečňuje na základě smlouvy a majitelem schváleného podnikatelského plánu. Za realizaci schváleného plánu převezmeme odpovědnost. Majitel v podstatě vystupuje jako investor a je pravidelně a podrobně informován. Manažerská správa společnosti má široké využití díky flexibilitě realizace z pohledu času, účelu a skutečnosti, kdy majitel může okamžitě převzít řízení společnosti do vlastních rukou.

© 2021 Habermann consulting