Konstrukce a vývoj

Nabízíme konstrukční a vývojové práce převážně v oblasti jednoúčelových strojů, montážních a technologických zařízení, přípravků a forem pro plastové díly. To vše od počátečního návrhu konceptu, následného vývoje pomocí softwaru SolidWorks až po konečné zhotovení technicko-výrobní dokumentace i s možností výroby a montáže.

 • CAD Konstrukční a projekční služby

 • Výrobní výkresová dokumentace

 • Technické návrhy

 • Technologické postupy

 • Strojírenské projekty na klíč

 • Pevnostní výpočty a analýzy

 • Technické poradenství

 • Technická němčina a angličtina

 • Zajišťování výroby i těch nejsložitějších strojních součástí

 • Vývoj a inovace stávajících a nových produktů

 • a další...

© 2021 Habermann consulting